مشاور وزیر نفت در امور بانوان و هیئت همراه در بازدید از پالایشگاه گاز سرخون و قشم، توانمندی بانوان شاغل در بخش صنعت نفت را ستودنی دانست.

زینب قیصری مشاور امور بانوان وزیر نفت در بازدید از پالایشگاه گاز سرخون و قشم از بخش‌ها و قسمت‌های مختلف عملیاتی با روند فرآورش پالایش گاز آشنا شد.

قیصری با اشاره به جایگاه و نقش بانوان شاغل در صنعت نفت و گاز در حاشیه این بازدید گفت: بانوان شاغل سختی کار در صنعت نفت را با انگیزه خودباوری و انجام فعالیت‌های روزمره پذیرفته‌اند و در چنین مواقعی با تشکیل انجمن بانوان می توان از حقوق و جایگاه آنان دفاع و حمایت کرد.

در ادامه، پارسا پروین سرپرست شرکت پالایش گاز سرخون و قشم نیز ضمن عرض خیر مقدم به مشاور وزیر نفت در امور بانوان و هیئت همراه از حضور وی در پالایشگاه و بررسی مسائل بانوان شاغل در واحدهای ستادی و عملیاتی ابراز خرسندی کرد و گفت: با انتخاب یک بانوی کارمند به عنوان مشاور مدیرعامل در امور بانوان توانستیم با بررسی مسائل و تشکیل جلسات متعدد، گرامیداشت مقام روز زن، برگزاری برنامه‌های آموزشی فرهنگی ورزشی با توجه به شرایط عملیاتی و سختی کار این امکانات و فعالیت‌ها را اجرایی کنیم.

  • نویسنده : فرشاد بهمن