در پتروشیمی حال همه خوب است، اما تو باور نکن! 15 دی 1399

در پتروشیمی حال همه خوب است، اما تو باور نکن!

برخی مدیرانی که اخیرا هر از چندی خبر بازداشت یکی از آنها رسانه ای می شود، مدیرانی که بلاتشبیه عملا دارای پست های فصلی و موسمی هستند که به هرجا می روند پس پایان کار خود و عبور از آن شرکت همچون سیل چیزی جز ویرانی و خرابی باقی نمی گذارند؟

بایگانی‌های استان ها - پایگاه خبری کارمایه نیوز
22 اردیبهشت 1399
منتخب اهر و هریس در مجلس یازدهم:

برخی از قوانین مصوب مجلس با «جهش تولید» مغایرت دارد

نماینده منتخب مردم اهر و هریس در مجلس یازدهم گفت: اغلب قوانین مصوب مجلس با همدیگر در تضاد هستند و حتی برخی از قوانین کلاً با «جهش تولید» مغایر است لذا اصلاح قوانین را جزو اولویت‌های مجلس یازدهم می‌دانیم.