معاون وزیر نفت در امور گاز در حکمی «امین نوروزی مصیر» را به‌عنوان مشاور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران منصوب کرد.

کارمایه خبر – متن حکم مجید چگنی به شرح زیر است:

  • نویسنده : فرشاد بهمن