مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تاکید بر اینکه برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت با کار و تلاش جهادی محقق می‌شود گفت: ساختار این شرکت به‌منظور حفظ، نگهداشت و افزایش تولید نفت همراستا با برنامه‌های دولت سیزدهم بازنگری و اصلاح شود.

کارمایه خبر – حمیدرضا گلپایگانی جمعه در نخستین نشست نمایندگان کارکنان پیمانکاری در محل شرکت ملی حفاری در سال جاری اظهارکرد: سال گذشته با همدلی و هماهنگی که منجر به خرد جمعی مدیریت‌ها و مجموعه کارکنان شد، دستاوردهای با ارزشی در صنعت حفاری و این شرکت رقم زده شد.

وی این موفقیت‌ها را در بخش‌های عملیاتی، فنی، ستادی و پشتیبانی عنوان‌کرد و افزود: تلاش شد که علاوه بر پاسخگویی به برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران و بکارگیری ناوگان حفاری برای کارکنان رضایتمندی شغلی، انگیزه لازم و بهبود فرآیندها نیز ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران کار حفاری در صنعت نفت را پیچیده، فنی، تخصصی، سخت و طاقت فرسا عنوان کرد و افزود: امسال اصلاح ساختار فرآیندها بخصوص در قراردادها و برگزاری مناقصات، ارائه راهکارها، افزایش درآمد، تقویت نیروی انسانی، توسعه برنامه‌های آموزشی به ویژه برگزاری آزمون‌های تخصصی به منظور ارتقا شغلی نیروی انسانی در دستور کار مدیران و برنامه ‌ریزان قرار دارد .

گلپایگانی با بیان اینکه شرکت ملی حفاری ایران به صورت مدیریت درآمد و هزینه اداره می‌شود گفت: با برنامه ریزی‌کارشناسی که صورت گرفت، فرآیند بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت ملی حفاری روبه ارتقاء است و این مسئله می‌تواند زمینه ساز دستیابی به اهداف توسعه‌ای صنعت نفت را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران ادامه‌ داد: با توجه به دستاوردهایی که در زمینه بهره‌وری نیروی انسانی و عملکرد این شرکت شاهد هستیم؛ همواره برنامه‌ریزی و ساماندهی نیروی انسانی در بخش‌های عملیاتی، فنی، پشتیبانی و ستادی در سال ۱۴۰۱ به عنوان یک اولویت مهم دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون پنج نشست هم‌اندیشی با نمایندگان کارکنان پیمانکاری در شرکت ملی حفاری ایران برگزار شده است گفت: به‌منظور ایجاد انگیزه لازم در بین کارکنان، همواره اجرایی شدن برنامه ریزی‌ها ویژه این بخش از کارکنان مطابق با قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا از این طریق صنعت نفت به واسطه نیروی انسانی توانمند مورد حمایت قرار گیرد.

گلپایگانی با تاکید بر اینکه مدیریت منابع انسانی شرکت ملی حفاری باید ساز و کار لازم برای  شناسایی مشکلات کارکنان را تدوین کند گفت: در این ساز و کار، رفع مشکلات باید در راستای رضایتمندی بدنه نیروی انسانی پیگیری شود.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران همچنین بکارگیری افراد بر اساس شایستگی‌های شغلی مطابق با توانمندی‌های آنها را با اهمیت عنوان‌کرد و افزود: در این زمینه، سامانه‌های نظارتی و شایسته سالاری در شرکت ملی حفاری ایران که حجم قابل توجه‌ای از نیروی انسانی متخصص را در برمی‌گیرد؛ باید بیش از پیش تقویت شود.

شرکت ملی حفاری ایران با برخورداری از ۷۵ دستگاه حفاری چاه نفت، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران است که با هدف اجرای عملیات حفاری به منظور اکتشاف، تولید و بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز و همچنین تعمیر و ترمیم آنها، ایجاد چاه‌های تزریقی و انجام خدمات فنی وابسته اعم از قلمرو داخلی و فلات قاره را بر عهده دارد.

  • نویسنده : فرشاد بهمن
  • منبع خبر : ایرنا