با حکم مسعود اسم خانی، مدیرعامل تاپیکو، یوسف حسنی شهپر به عنوان سرپرست پتروشیمی خراسان منصوب شد.

کارمایه خبر – حسنی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر و پیش از این معاون بازرگانی پتروشیمی آبادان، مدیر توسعه سیستم‌ها و فن‌آوری اطلاعات پتروشیمی آبادان، مدیر پروژه نفت پاسارگاد و معاون تحقیق و توسعه شرکت حریر خوزستان بوده است.

  • نویسنده : فرشاد بهمن