در ایران قیمت بیلت صادراتی کاهش یافته است، اما بدون توجه به قیمت بیلت ایران، این محصول و به خصوص اسلب باید به دلیل عرضه بیشتر از تقاضا، صادر شود. در این شرایط بازار سیاست انتظار و دیدن را در پیش گرفته است که این اتفاق منجر به عقب نشینی عمیق تقاضا تا رسیدن قیمت به کف شده است.

کارمایه خبر – در ایران قیمت بیلت صادراتی کاهش یافته است، اما بدون توجه به قیمت بیلت ایران، این محصول و به خصوص اسلب باید به دلیل عرضه بیشتر از تقاضا، صادر شود. در این شرایط بازار سیاست انتظار و دیدن را در پیش گرفته است که این اتفاق منجر به عقب نشینی عمیق تقاضا تا رسیدن قیمت به کف شده است.

بیلت صادراتی ایران
قیمت بیلت طی هفته گذشته در بازار داخلی ایران تقریباً ثابت بود اما در آخر هفته به دلیل نوسانات نرخ ارز افزایش جزئی داشت. قیمت بیلت در نهایت تا پایان هفته فقط ۰.۵۰ دلار در هر تن افزایش یافت و به ۶۴۲.۵ دلار در هر تن در هر تن رسید.

همچنین بر اساس گزارش متال بولتن، متوسط ​​قیمت شمش صادراتی ایران با ۲۰ دلار در هر تن کاهش به ۶۶۳ دلار در هر تن فوب رسید.

محصولات بلند صادراتی ایران
در بازار محصولات بلند صادراتی ایران، قیمت میلگرد بین ۷۲۳ تا ۷۲۵ دلار در هر تن بازار با ثباتی داشت. بازار بین قیمت های IME و تقاضا و موجودی محدود گیر کرده است.

محصولات تخت صادراتی ایران
قیمت کویل نورد سرد ۲ میلی متر ضخامت کارخانه مبارکه در روز یکشنبه گذشته ۹۹۷ دلار در هر تن بود که تا چهارشنبه به ۹۸۰ دلار در هر تن رسید. دلیل کاهش بیشتر قیمت این محصول، روند نزولی محصول، ضعف تقاضا و نگرانی بازار است. همچنین تعدادی از مشتریان فولاد مبارکه موجودی های خود را برای جذب نقدینگی روانه بازار می کنند و همین امر موجب نزول بازار شده است.

قیمت Oxin co HRP بدون تغییر در ۱۰۸۳ دلار در تن بود زیرا قیمت بازار به قیمت خرید کارخانه نزدیک است، بنابراین کاهش بیشتر امکان پذیر نیست.

به گزارش منابع خبری، کمبود تقاضا باعث کاهش قیمت در بازار داخلی کویل نورد سرد از ۱۱۹۶ دلار در هر تن به ۱۱۹۱ دلار در هر تن در هفته گذشته در ایران شد.

بازار ورق گالوانیزه در قیمت ۱۱۹۷ دلار در هر تن نسبت به هفته قبل ثابت ماند. کاهش قیمت کویل نورد گرم با افزایش قیمت روی جبران شد، اما در این بازار نیز رکود وجود دارد.

تحلیل هفتگی بازار ایران و جهان:
این روزها قیمت نفت حدود ۱۰۰ دلار در هر بشکه در نوسان است و چشم اندازی برای کاهش بیشتر قیمت وجود ندارد، بنابراین قیمت تمام شده کالاها و نرخ حمل و نقل ثابت مانده است. همه گیری کووید در چین گسترش یافته و تقاضای جهانی فولاد کاهش داشته است.

حباب جهانی قیمت فولاد ناشی از جنگ اوکراین در حال تخلیه است و قیمت ها به مرز منطقی خود نزدیک می شوند. هر زمان که بیماری همه گیر حل شود، تقاضای چین دوباره بازار را تکان خواهد داد.

در ایران قیمت بیلت صادراتی کاهش یافته است، اما بدون توجه به قیمت بیلت ایران، به دلیل عرضه بیشتر از تقاضا، بیلت و به خصوص اسلب باید صادر شود. بازار سیاست انتظار و دید را در پیش گرفته است و این منجر به عقب نشینی عمیق تقاضا تا رسیدن قیمت به کف شده است. مگر اینکه اتفاق خاصی مانند قطع برق بیفتد.

کاهش تقاضا برای کارخانه ها مشکل ایجاد می کند. قطع برق به این مشکل کمک می کند. با این حال، با توجه به شرایط جهانی و سردرگمی در داخل، بازار باید نفس بکشد. این شکست قیمت، تقاضا و عرضه را در جای خود قرار خواهد داد.

آنچه در هفته های گذشته پیش بینی شده بود در حال تبدیل شدن به واقعیت است.

  • نویسنده : فرشاد بهمن